Reglerne for leje af stadeplads

Salg

 • Bagagerumssalget er forbeholdt private til salg af deres egne brugte ejendele.
 • Salg af varer produceret eller indkøbt til videresalg er ikke tilladt.
 • Der må ikke sælges fødevarer, drikkevarer og øvrige kioskvarer.
 • Hvis der sælges ting, der måtte kræve en særlig godkendelse, påhviler det sælgerne selv at søge den fornødne tilladelse.

Mødetidspunkt

 • Bagagerumssalget starter kl. 11:00 og slutter kl. 15:00.
 • Mødetidspunkt for at opsætte dine ting for dagen, kan ske i mellem kl. 9-10.45
 • Møder man ikke ind senest kl. 10.30, mister man sin plads og sin indbetaling.

Stadeplads

 • Stadepladsen skal helst overholdes inden for de angivne mål.
 • Når man tilmelder sig bagagerumssalget er det indforstået at man holder sin plads fra start til slut og ikke pakker sammen før tid, da dette kan skabe forvirring for de deltagende samt besøgende.

Bil og parkering

 • Da det ikke er et krav, kan man selv vælge om man vil parkere bilen på sin stadeplads eller et andet sted, men i mellem kl. 10.45-15 må man IKKE køre med bil inde ved pladsen af sikkerhedsmæssige årsager.

Bord og oprydning

 • Har man bestilt et bord, bliver dette udleveret på dagen under opsætning.
 • Stadepladserne skal efterlades ryddede og rengjorte.
 • Affald må ikke efterlades på pladsen eller ved affaldskurvene.
 • Sørg altid for at rydde op efter dig selv når bagagerumssalget er over – på den måde får vi alle en bedre oplevelse, da vi ikke skal stå og rydde op efter hinanden.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til: mette@vscs.dk