De uniformerede vagter fra G4S går omkring i centeret og sørger for ro, orden og sikkerhed for alle vores kunder. Du er mere end velkommen til at henvende dig til dem, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Vagterne er altid parat til at give en hjælpende hånd eller assistere dig, hvis du får et ildebefindende eller kommer ud for et uheld. Alle vagter er uddannede i førstehjælp og har erfaring med at klare små uheld og lette ildebefindende. Er det mere alvorligt, skaffer vi lynhurtigt den nødvendige hjælp.